NYHETER >
Läs mer om våra nyheter här.

NYTILLVERKNING


Vårat snickeri är baserat på kopiering och tillverkning av fönster efter gamla förebilder. Vi levererar fönster med tidstypiska beslag. Vi har också tillgång till gammalt blåst glas.
Trämaterialet vi använder är Furu som är mycket noggrant utvalt, tätvuxet, naturligt impregnerat och med stor andel kärna. Även andra träslag används efter önskemäl.