NYHETER >
Läs mer om våra nyheter här.

OM VINDÖGA


Vindöga Fönsterhantverk är en av få firmor i Sverige som renoverar och restaurerar gamla fönster och dörrar till originalskick. Detta oftast med ett K-värde som motsvarar eller till och med är bättre än dagens nytillverkade fönster.

Nytillverkning av både fönster och dörrar sker givetvis också, lika väl som specialsnickerier som inte går att köpa någon annan stans.