NYHETER >
Läs mer om våra nyheter här.

RÅDGIVNING


Vi hjälper gärna till med rådgivning vid fönsterarbeten i gamla byggnader så väl som i nyare.
Efter mer än 20 år som fönsterhantverkare har vi skaffat oss en omfattande kunskap och erfarenhet om vad som är möjligt och vad som är realistiskt när det gäller fönster.

Idag finns det många möjligheter att anpassa ett fönster efter speciella önskemål såsom:
Solskärmning, värmeisolering, ljudisolering, ventilation, dammfiltrering etc.

Vi sammanställer även arbetsbeskrivningar som kan ligga till grund för anbudsinhämtning eller som grund för kundens eget arbete med sina fönster.