NYHETER >
Läs mer om våra nyheter här.

UNDERHÅLL/TÄTNING


Är dina fönster täta?
Dammtäta?
Dragtäta?

I en normalstor villa uppgår den sammanlagda ytan på springor i otätade fönster till ett hål på ca 20 x 20 cm!
Vi använder som regel tätningslister av silicon men har även andra typer av lister tillgängliga, även yllelist för antikvariska ändamål.
Vi smörjer och justerar fönstren samt kontrollerar att det inte förekommer skador. Vid eventuella skador kan vi enkelt åtgärda dessa på verkstadens restaureringsavdelning.