NYHETER >
Läs mer om våra nyheter här.

UTBYTESBÅGAR


Detta är ett helt nytt sätt att tänka fönsterarbete på!

Beställ nya fönsterbågar på samma sätt som du kan beställa nya skåpsluckor till ditt kök.
Funderar du på att byta fönster skall du tänka på att du har en kostnad för själva fönstret och en, i många fall lika stor, kostnad för att ta ut det gamla och sätta in det nya fönstret. Nu har du möjlighet att enkelt uppgradera dina fönster genom att bara byta ut själva bågen. Här kan du nu också välja att förändra utseendet på ditt hus genom olika spröjsindelningar. Det går också bra att förbättra K-värdet genom olika glasalternativ och konstruktioner.

Hur går det till:
DU tar kontakt med oss för att avtala en träff där vi kommer och ser på fönstren och bedömmer kvalitén på fönsterbågar och karmar. Nu diskuterar vi också alternativ till glas och spröjsindelning, färger etc. Vi mäter upp fönstren inför en eventuell beställning. Inom en vecka får du en offert på dina nya fönster.
OM du vill anlita oss sänder du bara en bekräftelse på att du önskar att vi utför arbetet. VI utför sedan arbetena i den ordning vi får in svar på våra offerter. Ni får en räkning på 1/3 av offertsumman när vi påbörjar ert projekt och de sista 2/3 när arbetet levereras.